ter ere aan world vegan dag

Vandaag vieren we met trots Wereld Vegan Dag en staan we stil bij de positieve impact die Mayoneur heeft op mens, milieu en dier. Als voorvechter van een plantaardige levensstijl hebben we tot nu toe meer dan 700.000 eieren weten te besparen in de mayonaisemarkt, door een duurzaam alternatief te bieden.

De traditionele eierproductie legt een aanzienlijke ecologische last op onze planeet. Het vereist grote hoeveelheden water, voer en landbouwgrond, en draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Door te kiezen voor Mayoneur vermijden we deze ecologische last, en dragen we bij aan een duurzamere voedselproductie.

De pluimvee-industrie staat bekend om de uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn. Kippen worden vaak gehouden in overvolle omstandigheden, met beperkte ruimte en beperkte mogelijkheid tot natuurlijk gedrag. Door te kiezen voor een plantaardig alternatief zoals Mayoneur verminderen we de vraag naar eieren, en daarmee de druk op deze industrieën. Dit draagt bij aan een beter leven voor de dieren.

Bij Mayoneur geloven we dat plantaardig niet alleen een keuze is, maar een beweging naar een betere toekomst. We zijn dankbaar voor iedereen die deel uitmaakt van deze reis. Samen zetten we stappen naar een wereld waarin we bewust omgaan met onze voedselkeuzes en waarin we streven naar een duurzamere en diervriendelijkere planeet.

Op Wereld Vegan Dag vieren we niet alleen ons succes in het besparen van eieren, maar ook onze toewijding aan een groenere en diervriendelijkere wereld. Met Mayoneur kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzamere toekomst. Laten we samen blijven streven naar positieve verandering en een wereld waarin mens, milieu en dier in harmonie samenleven.

Verkrijgbaar bij